1st February 2006 Bilgola


2nd February 2006 Palm Beach


3rd February 2006 Avalon


4th February 2006 South Curl Curl


5th February 2006 Mona Vale

   


6th February 2006 Narrabeen

   


7th February 2006 Warriewood

 


8th February 2006 North Narrabeen


9th February 2006 Long Reef Beach


10th February 2006 Newport Beach


11th February 2006 Bilgola


12th February 2006 Warriewood

 

 


13th February 2006 South Bungan Head

 


14th February 2006 Newport Reef


15th February 2006 Collaroy


16th February 2006 Narrabeen


17th February 2006 North Narrabeen

 


18th February 2006 North Curl Curl


19th February 2006 Warriewood


20th February 2006 Mona Vale


21st February 2006 Avalon

 


22nd February 2006 Freshwater

 


23rd February 2006 Narrabeen

   

 


24th February 2006 Warriewood

 


25th February 2006 Newport


26th February 2006 Turimetta

 


27th February 2006 Collaroy


28th February 2006 Dee Why